Aktuellt

Vill du läsa mer om vad som är aktuellt just nu, titta här!

 

 

"Här idag vill jag särskilt betona vikten av möten mellan människor. Istället för att tala om varandra, tror jag att vi behöver tala mycket mer med varandra" - Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister (Mp)


Micaela Jonsson

 

Regeringen har tillsatt en nationell utredare för att öka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat. Räcker det för att publikens medie- och informationskunnighet ska stärkas?


Henrik Selin

 

Kommittén medverkar i flertalet arrangemang, nedan listar vi kommitténs arbete i Almedalen.


Micaela Jonsson

 

Mycket görs för att stärka människor som mediekonsumenter ute i landet, och under året ska vi besöka kommuner för att lyssna på elever, vuxna, äldre, politiker, företagsledare, beslutsfattare som jobbar med detta, skriver särskilde utredaren Carl Heath.


Matilda Westerman

 

För att kunna delta i det demokratiska samtalet behöver vi ha goda möjligheter att hålla oss informerade och kunna ta del av aktuell samhällsdebatt.


Carl Heath

 

Den 5 juni arrangerade kommittén ett forskarseminarium med fokus på kunskapsläget om näthat (deltagarlista nedan). Seminariet ingick som en del i kommitténs uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om digitala miljöers betydelse för kvinnors och mäns, flickors och pojkars delaktighet och deltagande i demokratin med fokus på desinformation, propaganda och näthat, samt att identifiera kunskapsluckor på området.


Henrik Selin

 

Det demokratiska samtalet och Demokrati 100 arrangerar två seminarium under Järvaveckan, välkommen till oss!


Erika Flodin

 

Den 29 maj arrangerade kommittéerna Det demokratiska samtalet och Demokrati 100 en utbildningsdag för ett 30-tal civilsamhällesorganisationer om medie-och informationskunnighet i en digital tid.


Micaela Jonsson

 

21 May 2019

Den 13 maj arrangerade kommittén ett forskarseminarium med fokus på kunskapsläget om desinformation, propaganda och kunskapsresistens (deltagarlista nedan).


Erika Flodin

 

Carl Heath deltar på årets Folkbildarforum och i första numret av #FoFo intervjuas Carl om uppdraget.


Micaela Jonsson

Föregående
1
2
3
4
5
Nästa