Aktuellt

Vill du läsa mer om vad som är aktuellt just nu, titta här!

 

 

Idag förde kommittéarbetet oss till Nyköping, där jag haft möjlighet att träffa politiker, tjänstemän, media och andra aktörer i ett samtal om demokratin i ett digitalt samhälle, och där frågor om desinformation, propaganda och näthat var på dagordningen.


Carl Heath

 

Under E-medborgarveckan bjöd Skellefteå kommun tillsammans med kommittén Det demokratiska samtalet in till ett samtal om demokrati, digitalisering och utmaningar.


Micaela Jonsson

 

Spel är idag en av de största kulturverksamheter i samhället. Spel och spelkultur är ett allt viktigare område att förstå som en del av medie- och informationskunnighet.


Micaela Jonsson

 

Boken 'Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age -  A Question of Democracy' presenterades den 24 september vid Unescos 'Global MIL Week Conference' i Göteborg.


Henrik Selin

 

Idag skriver vi i GP Debatt om vikten av att förstärka och försvara vår demokrati genom en stärkt medie- och informationskunnighet. Dessa frågor kommer i år att ha en framträdande roll på Bokmässan. Kanske ses vi där för att diskutera dessa frågor mer?


Carl Heath

 

I början av september deltog Carl Heath i konferensen Säkerhet på Åbymässan i Göteborg. Konferensen vänder sig till branschen och lyfter utmaningar i och med digitaliseringen, som också skapar nya möjligheter.


Micaela Jonsson

 

Carl Heath deltog i Studio Ett tillsammans med Maria Grusell, forskare vid JMG, där de diskuterade det hårdnande klimatet i samhällsdebatten. Lyssna till samtalet nedan.


Matilda Westerman

 

Den 15 augusti besökte kommittén Västervik kommun som en del i kommitténs utåtriktade uppdrag.


Micaela Jonsson

 

"Här idag vill jag särskilt betona vikten av möten mellan människor. Istället för att tala om varandra, tror jag att vi behöver tala mycket mer med varandra" - Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister (Mp)


Micaela Jonsson

 

Regeringen har tillsatt en nationell utredare för att öka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat. Räcker det för att publikens medie- och informationskunnighet ska stärkas?


Henrik Selin

Föregående
1
2
3
4
5
6
Nästa