AKTUELLT
8 July 2019

Vad händer med vårt demokratiska samtal? - Seminarium den 2 juli i Almedalen


Micaela Jonsson

"Här idag vill jag särskilt betona vikten av möten mellan människor. Istället för att tala om varandra, tror jag att vi behöver tala mycket mer med varandra" - Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister (Mp)

Desinformation, mediemisstro och näthat - Seminarium den 1 juli i Almedalen Kommittébesök i Västervik kommun