AKTUELLT
18 October 2019

Antologin Perspektiv på digitaliseringen


Micaela Jonsson

Under våren 2019 arrangerades en seminarieserie i riksdagen, i samarbete med Consid AB, om konsekvenserna av digitaliseringen.

Om: Denna bok använder serien som avstamp, för att sedan ytterligare utveckla ämnet. Den är uppdelad efter tre huvudteman. Det första avsnittet belyser digitaliseringens påverkan på vår demokrati och vårt välfärdssamhälle. Därefter följer texter som diskuterar säkerhet och kompetensbehov för att Sverige ska stå starkt. I det sista avsnittet beskrivs möjliga framtida utvecklingar, med både risker och möjligheter.

I texterna redovisas för hur auktoriteter som Peter Pomerantsev, FNs Agnes Calamard och Googles Alex Walden resonerar, tillsammans med några av de viktigaste svenska aktörerna såsom Carl Heath, Jan Gulliksen, Anne-Marie Eklund Löwinder, Nils Hertzberg och Gustaf Arrhenius.

Läs mer och erhåll ditt exemplar av e-boken

Fokus på det demokratiska samtalet i Nyköping Lansering av rapporten #viberättar