Aktörer och Resursmaterial

Det görs i dag mycket bra för att höja kunskapsnivån och stärka människors motståndskraft mot utmaningar som desinformation, propaganda och näthat.

Det finns en uppsjö av bra material, allt från forskningsrapporter och gedigna utbildningsmaterial till enklare material som videofilmer, tipslistor och rådgivning. Många har samtidigt pekat på att det är svårt att hitta till det här materialet. En del görs löpande tillgängligt på sociala medier, annat måste man själv söka upp på rätt organisations hemsida.

Aktörer
Forskning, Rapporter och Resursmaterial
Begreppsdefinitioner
Insatt eller utsatt? En kortlek om hur desinformation, propaganda och näthat påverkar vår demokrati
Antologin Det demokratiska samtalet i en digital tid - en antologi om desinformation, propaganda och näthat.
Föreläsningar om desinformation, propaganda och näthat i samarbete med Internetstiftelsen

För att göra det lite lättare för dig som söker har vi valt att här publicera länkar till de många aktörer och insatser som vi har kommit i kontakt med. Det handlar dels om de aktörer som är verksamma inom kunskapsområdet medie- och informationskunnighet (MIK), men det handlar också om myndigheter, medieföretag, civilsamhällesaktörer m.fl. som på andra sätt bidrar.

Vi har också valt att publicera en enkel översikt över ett urval av befintligt material och andra resurser, uppdelat på olika tematiska områden. Slutligen lyfter vi fram ett urval av rapporter, forskningsprojekt och annan information, såväl svensk som utländsk, som vi bedömer vara särskilt relevant och intressant att följa.

Vill du ta del av föreläsningen? 

Kommittén har livesänt den övergripande föreläsningen i Lycksele kommun. Hela föreläsningen med särskild utredare Carl Heath hittar du här