AKTUELLT
22 August 2019

Kommittébesök i Västervik kommun


Micaela Jonsson

Den 15 augusti besökte kommittén Västervik kommun som en del i kommitténs utåtriktade uppdrag.

I Västervik deltog flertalet folkvalda och det fanns en bred representation från ungdomsråd, pensionärsråd till polismyndighet och lokalmedia. Carl Heath, särskild utredare, inledde besöket med en föreläsning om hur näthat, desinformation och propaganda påverkar det demokratiska samtalet. Efter föreläsningen fortsatte Carl att leda gruppen i ett samtal där deltagarna fick fundera över hur vi långsiktigt möter dessa utmaningar, både lokalt men också på en nationell nivå. Kommittén fick även möjlighet att träffa kommunstyrelsen och demokratiberedningen som avslut på eftermiddagen.

I dessa två artiklar kan du läsa mer om kommitténs besök.

Dagens Västervik
Västerviks Tidning (Obs, prenumeration krävs)

Vad händer med vårt demokratiska samtal? - Seminarium den 2 juli i Almedalen Carl Heath om det hårdnande klimatet i samhällsdebatten