Aktuellt

Vill du läsa mer om vad som är aktuellt just nu, titta här!

 

 

I början av september deltog Carl Heath i konferensen Säkerhet på Åbymässan i Göteborg. Konferensen vänder sig till branschen och lyfter utmaningar i och med digitaliseringen, som också skapar nya möjligheter.


Micaela Jonsson

 

Carl Heath deltog i Studio Ett tillsammans med Maria Grusell, forskare vid JMG, där de diskuterade det hårdnande klimatet i samhällsdebatten. Lyssna till samtalet nedan.


Matilda Westerman

 

Den 15 augusti besökte kommittén Västervik kommun som en del i kommitténs utåtriktade uppdrag.


Micaela Jonsson

 

"Här idag vill jag särskilt betona vikten av möten mellan människor. Istället för att tala om varandra, tror jag att vi behöver tala mycket mer med varandra" - Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister (Mp)


Micaela Jonsson

 

Regeringen har tillsatt en nationell utredare för att öka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat. Räcker det för att publikens medie- och informationskunnighet ska stärkas?


Henrik Selin

 

Kommittén medverkar i flertalet arrangemang, nedan listar vi kommitténs arbete i Almedalen.


Micaela Jonsson

 

Mycket görs för att stärka människor som mediekonsumenter ute i landet, och under året ska vi besöka kommuner för att lyssna på elever, vuxna, äldre, politiker, företagsledare, beslutsfattare som jobbar med detta, skriver särskilde utredaren Carl Heath.


Matilda Westerman

 

För att kunna delta i det demokratiska samtalet behöver vi ha goda möjligheter att hålla oss informerade och kunna ta del av aktuell samhällsdebatt.


Carl Heath

 

Den 5 juni arrangerade kommittén ett forskarseminarium med fokus på kunskapsläget om näthat (deltagarlista nedan). Seminariet ingick som en del i kommitténs uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om digitala miljöers betydelse för kvinnors och mäns, flickors och pojkars delaktighet och deltagande i demokratin med fokus på desinformation, propaganda och näthat, samt att identifiera kunskapsluckor på området.


Henrik Selin

 

Det demokratiska samtalet och Demokrati 100 arrangerar två seminarium under Järvaveckan, välkommen till oss!


Erika Flodin

Föregående
1
2
3
Nästa