Kontakt

Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet

Adress:

Kulturdepartementet
Ku 2018:04
103 33 Stockholm

Telefon:

08-4051000

E-post:

ku.demokratiskasamtalet@regeringskansliet.se

Du kan också mejla till oss på våra respektive e-postadresser här:
Om oss