AKTUELLT
26 August 2019

Carl Heath om det hårdnande klimatet i samhällsdebatten


Matilda Westerman

Carl Heath deltog i Studio Ett tillsammans med Maria Grusell, forskare vid JMG, där de diskuterade det hårdnande klimatet i samhällsdebatten. Lyssna till samtalet nedan.

Läs mer om programmet på Studio Ett:s hemsida

Kommittébesök i Västervik kommun Psykologiskt försvar mot informationspåverkan