AKTUELLT
24 September 2019

Debattartikel: Svenskarna dåliga på källkritik – nu ska vi bli världsbäst


Carl Heath

Idag skriver vi i GP Debatt om vikten av att förstärka och försvara vår demokrati genom en stärkt medie- och informationskunnighet. Dessa frågor kommer i år att ha en framträdande roll på Bokmässan. Kanske ses vi där för att diskutera dessa frågor mer?

"Vi vet att samtalsklimatet i de sociala medierna har hårdnat. Vi vet att såväl unga som äldre utsätts för hat och hot på nätet. Vi vet att journalister hotas när de bevakar och gräver fram nyheter. Vi vet att förtroendevalda hotas när de tar ställning och genomdriver politiska beslut. Vi vet att alltför många väljer att tystna. Insikten om att vi, för att försvara demokratin, gemensamt måste arbeta för att stärka invånarnas medie- och informationskunnighet (MIK) har de senaste åren blivit allt starkare. Under Bokmässan sätter vi, ett antal organisationer, gemensamt MIK i centrum för att understryka hur avgörande de här frågorna är för Sverige. Förutsättningarna har aldrig varit bättre för att sjösätta en nationell strategi som vi alla kan arbeta utifrån för att stärka invånarnas förmåga att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och kontexter."

Läs mer från oss i GP debatt

Skribenter: Conny Brännberg, ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Ulla Carlsson, Unesco-professor i yttrandefrihet, Göteborgs universitet, Mats Djurberg, generalsekreterare Svenska Unescorådet, Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening, Carl Heath, nationell utredare för att värna det demokratiska samtalet i en digital tid, Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, Anette Novak, direktör Statens medieråd, Sofia Wadensjö Karén, vd Utbildningsradion


Psykologiskt försvar mot informationspåverkan Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of Democracy