Vårt uppdrag

Nu har du landat på hemsidan till kommittén ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet”. Eller kort och gott ”Det demokratiska samtalet”. Denna hemsida är inte längre aktiv, men här kan du hitta delar av det material som kommittén tog fram samlat.

Kommitténs uppdrag var enligt regeringens beslut om direktiv att vi skulle arbeta med frågan om hur digitala miljöer påverkar människors deltagande och delaktighet i demokratin, med särskilt fokus på utmaningar som desinformation, propaganda och näthat. Det handlar om hur vi i Sverige kan upprätthålla ett väl fungerande, inkluderande och öppet demokratiskt samtal, där alla medborgare känner att de vill och kan delta.

Här kan du ta del av utredningens kommittédirektiv som legat till grund för arbetet.
Här hittar du vårt betänkande Det demokratiska samtalet i en digital tid – Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat.