Vilka definitioner använder vi?

Desinformation, propaganda, näthat och Medie- och informationskunnighet (MIK) är begrepp som används i kommitténs uppdrag och som därför har särskilt stor betydelse för vårt arbete. Det är begrepp som ofta ges lite olika definitioner beroende på vem som använder dem och i vilket syfte.

För det mesta finns det inte en enskild definition som i alla sammanhang är bättre eller mer rättvisande än de andra. Men det underlättar om vi kan vara tydliga och konsekventa med vad vi avser med de olika begreppen och om vi medvetet använder den definition som är mest ändamålsenlig beroende på syfte och sammanhang. Vi har därför valt att här kort beskriva några begrepp och förklara hur kommittén i sitt arbete hittills ser på och använder begreppen.

 Vad är desinformation?
 Vad är propaganda?
 Vad är näthat?
Vad är MIK?