Vad är MIK?

Medie- och informationskunnighet (MIK) brukar beskrivas som förmågan att förstå och förhålla sig kritisk till information och innehåll i medier och andra kommunikationskanaler

Det handlar om att stärka människors kunskaper om hur dagens informations- och mediesamhälle fungerar, hur vi kan förhålla oss kritiska och vaksamma till information och innehåll i olika kanaler och hur vi själva kan vara aktiva och bidra till att skapa och dela information med andra på ett tryggt och säkert sätt.

För resonemang kring begreppet medie- och informationskunnighet , se till exempel: