Vad är näthat?

Det finns en bred uppslutning kring att näthat är ett samlingsbegrepp som innefattar olika företeelser på nätet, som hot och hat, kränkningar, trakasserier, förolämpningar, mobbning eller hets mot folkgrupp. Vissa saker som faller under begreppet näthat är brottsliga, men inte alla.
Näthat är därmed ingen juridisk term och när näthat är brottsligt kan det handla om olika typer av brott. Även sådant som inte är brottsligt kan upplevas som mycket obehagligt och kränkande för den som drabbas. Juridikprofessor Hans-Gunnar Axberger har i en skrift för Institutet för juridik och internet föreslagit alternativet nätkränkningar som han menar är vidare, sätter den utsatta i centrum, och kan innefatta hela spektrat från upplevt obehag till konkreta hot mot liv och hälsa.

För resonemang kring begreppet näthat, se till exempel: