Aktörer

Aktörer som bidrar till stärkt motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat inkl. medie- och informationskunnighet i Sverige

I denna lista har kommittén valt att inkludera en relativt omfattande bredd av aktörer som bedriver verksamhet som bidrar till stärkt motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat, inklusive medie- och informationskunnighet. Syftet är att göra det möjligt för den som söker information för att ta sig vidare och lära sig mer om dessa frågor. Fokus ligger därför på aktörer som erbjuder någon form av kunskapshöjande material, resurser och metoder som t.ex. kan användas i undervisning och för uppmärksamhet på nätet och i andra sammanhang. Aktörer som har särskilt relevant kunskapsunderlag inkluderas också. Kommittén kommer inom kort publicera fler liknande översikter, t.ex. en med särskilt fokus på finansiering av MIK och andra insatser.

Det ska samtidigt klargöras att listan utgör ett urval, särskilt när det gäller aktörer på regional och lokal nivå. Initiativ från privatpersoner har f.n. exkluderats av personuppgiftsskäl. Listan kommer att kompletteras under utredningens arbete,när vi får upp ögonen för andra aktörer med relevant verksamhet, material och stöd. Hör gärna av er om ni har synpunkter på urvalet och vill lägga till aktörer!

Se också Statens Medieråds och Myndigheten för press, radio och TV:s kartläggning av MIK-insatser i Sverige

Huvudaktörer på nationell nivå

Övriga aktörer

Statliga myndigheter

Regionala och kommunala aktörer

Civilsamhällesorganisationer

Medier

Privata aktörer

Organisationer på EU-nivå