Insatt eller utsatt?

En kortlek om hur desinformation, propaganda och näthat påverkar vår demokrati

Ladda ner kortleken
Ladda ner förpackning till kortleken här
Ladda ner tillgänglighetsanpassad kortlek här
Ladda ner förpackning till tillgänglighetsanpassad kortlek här
Ladda ner kortleken på arabiska här
Ladda ner förpackning till kortleken på arabiska här
Ladda ner kortleken på engelska här

Källor och lästips

Här redovisar vi de källor vi har utgått från i vårt arbete med kortleken för stärkt motståndskraft. Det omfattar definitioner, exempel och tips när det gäller kunskaper om hur desinformation, propaganda och näthat påverkar oss som användare och medborgare, och i förlängningen vår demokrati. Vi redovisar de specifika källor vi refererar till i kortleken och andra underlag och lästips som har inspirerat oss och som vi rekommenderar för dig som vill fördjupa dig i dessa ämnen. Saknar du information eller vill föreslå tillägg, hör av dig till oss på kommitténs sekretariat.

Desinformation

Refererade källor

Smearing Sweden, International Influence Campaigns in the 2018 Swedish Election. Institute for Strategic Dialogue.

Vidare läsning

First Draft’s Essential Guidelines 
UK Parliament, the Digital, Culture, Media and Sport Committee Fake News Inquiry, February 2019 
EUvsDesinfos läslista om Kreml-vänlig desinformation, sorterat på olika områden. EUvs Desinfo är en webbplats som drivs av den europeiska utrikestjänsten East StratCom Task Force i syfte att skapa medvetenhet och förståelse för Kremlins desinformationsaktiviteter.

Propaganda

Refererade källor:

Report On The Investigation Into Russian Interference In The 2016 Presidential Election, Special Counsel Robert S. Mueller, III, U.S. Department of Justice, mars 2019.

Vidare läsning:

Disinformation and propaganda – impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member States, 2019
Statens Medieråds skrift Propaganda: Vad, hur och varför?, 2016.

Näthat

Refererade källor:

Politikernas trygghetsundersökning 2019, Brottsförebyggande rådet (Brå)
Undersökning om hat och hot mot journalister, 2019, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet

Vidare läsning:

Näthat – Strategier och förhållningssätt, Annakarin Nyberg, Elza Dunkels
Näthat, rättigheter och möjligheter Alexandra Sackemark & Mårten Schultz, 2015
Nätkränkningar som rättsligt och demokratiskt problem, Hans-Gunnar Axberger, 2018
#viberättar – en rapport om näthat, dess konsekvenser och lösningar, Prins Carl Philips & Prinsessan Sofias stiftelse
Anmäl alltid hot, hat och våld, Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2019

Tips och råd om näthat:

Näthatshjälpen
Brottsoffermyndigheten
Näthatsgranskaren

Våra känslor påverkar vad vi gillar och delar på nätet

Refererade källor:

Internetstiftelsens webbplats, Internetkunskap.se, Så luras vi av våra känslor

Vidare läsning:

Hjärnan i informationsflödet - Ett psykologiskt perspektiv på program för att motverka desinformation, Gustav Nilsson 2019

Medie- och informationskunnighet, material, tipslistor m.m.

Statens Medieråd
Internetstiftelsen

Om källkritik

Skolverket, Guide för källkritik för lärare
Internetstiftelsen om källkritik på nätet
Nationalencyklopedin: källkritik
Källkritik, Torsten Thurén, Jack Werner, 2019
Källkritik! Journalistik i lögnens tid, Sigurd Allern, Ester Pollack 2019.