Det demokratiska samtalet i en digital tid - Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat

 

Den 30 september 2020 kommer Särskild utredare Carl Heath och hans kommitté för att värna det demokratiska samtalet att överlämna sitt betänkande till Statsrådet Amanda Lind på kulturdepartementet. 

 

Demokratiska samtalet håller i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett seminarium om hur kommuner och regioner kan arbeta med frågor som rör näthat, desinformation och propaganda.


Elin Bergenlöv

 

Seminarium under Bokmässan 2020 


Matilda Westerman

 

Välkommen att delta i digitalt seminarium om hur du kan bli en bättre internetsurfare tillsammans med Jannike Tillå, kommunikationschef på Internetstiftelsen, Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet, Essi Alho, verksamhetsansvarig på Prinsparets stiftelse, Martin Törnros, grundare av Mikoteket och Interaktiva rum och Carl Heath, särskild utredare att värna det demokratiska samtalet. 


Carl Heath

 

Den 24 september medverkar särskild utredare Carl Heath i ett panelsamtal om hat och hot mot förtroendevalda på LSU forum.


Elin Bergenlöv

 

Sveriges kommuner och regioner livesänder webbinarium om hur kommuner och regioner kan hantera ökad polarisering och hårdnande klimat i det demokratiska samtalet.


Carl Heath

 

Det demokratiska samtalet arrangerar i samarbete med Internetstiftelsen en digital halvdag med fokus på delaktighet, tillgänglighet och motståndskraft inom ramen för att värna om vårt demokratiska samtal. 


Erika Lindeberg

 

Nu lanserar Demokratiska samtalet och Fabel kommunikation det interaktiva spelet "Nyhetsmaskinen"! Det demokratiska samtalet har i samarbete med Fabel kommunikation och Interaktiva rum tagit fram ett webbaserat spel, Nyhetsmaskinen. Fabel kommunikation har varit huvudansvarig part för att ta fram spelet.


Elin Bergenlöv

 

Under vecka 33 bjöd Demokratiska samtalet i samarbete med UR Samtiden in sex skribenter från den nyligen lanserade antologin "Det demokratiska samtalet i en digital tid" till två panelsamtal.


Matilda Westerman

1
2
3
4
5
6
Nästa