AKTUELLT
28 August 2020

Digital halvdag om hur vi ökar vår motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat!


Erika Lindeberg

Det demokratiska samtalet arrangerar i samarbete med Internetstiftelsen en digital halvdag med fokus på delaktighet, tillgänglighet och motståndskraft inom ramen för att värna om vårt demokratiska samtal. 

Internet och sociala medier har i grunden ändrat förutsättningarna för det demokratiska samtalet, och skapar numera lika många möjligheter för människor att delta som hinder att inte delta. 

Under början av sommaren 2020 lanserade Demokratiska samtalet en antologi med 14 författare, "Det demokratiska samtalet i en digital tid", där författarna från olika discipliner problematiserar utmaningar mot demokratin och för det demokratiska samtalet. Under den här halvdagen får vi följa med på fem föreläsningar där fem av författarna kortfattat beskriver sin utgångspunkt i antologin. 

Bokar plats och tar del av programmet gör du här


Utmana kompisarna i faktagranskning! Tips! Hantera ökad polarisering och hårdnande klimat i det demokratiska samtalet