AKTUELLT
22 September 2020

Särskild utredare Carl Heath överlämnar sitt betänkande den 30 september till Statsrådet Lind


Den 30 september 2020 kommer Särskild utredare Carl Heath och hans kommitté för att värna det demokratiska samtalet att överlämna sitt betänkande till Statsrådet Amanda Lind på kulturdepartementet. 

Du kommer att kunna ta del av överlämningen digitalt och länken kommer att postas här så snart den finns tillgänglig. 

Har du frågor? Kontakta ku.demokratiskasamtalet@regeringskansliet.se 


Hur kan en kommun eller region arbeta med frågor som rör näthat, desinformation och propaganda? Ta del av betänkandet Det demokratiska samtalet i en digital tid