AKTUELLT
18 May 2020

Release av antologin Det demokratiska samtalet i en digital tid - en antologi om desinformation, propaganda och näthat.


Martin Carlstedt

Kommittén släpper i samarbete med 14 skribenter en antologi

I dag befinner vi oss, på grund av covid-19, i en tid av ovisshet och oro. Många experter refererar till en pågående ”infodemi”, där lögner förväxlas med sanningar och där felaktig information sprids snabbare än någonsin tidigare. Att nå ut med tillförlitlig information och kunskap snabbt är i dessa tider viktigare än någonsin. Det visar på betydelsen av att vi skapar oss förståelse för hur vi på bästa sätt kan hantera desinformation och propaganda och hur vi värnar vårt demokratiska samtal i en digital tid.

I antologin har vi gett utrymme till olika röster att resonera om förutsättningar och utmaningar för det demokratiska samtalet i en digital tid. Skribenterna delar även med sig av erfarenheter från deras arbete för stärkt motståndskraft. Utöver att sprida kunskap vill vi med antologin stimulera till en diskussion om hur desinformation, propaganda och näthat påverkar det demokratiska samtalet. Antologin sätter också ljus på allt det goda arbete som görs för att stärka medborgarnas motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat.

Antologin i pdf-format 

Det demokratiska samtalet i en digital tid — En antologi om desinformation, propaganda och näthat

Vänligen, 

Carl Heath, Särskild utredare


Rådande omständigheter med covid-19 Medverkan i Brottsförebyggande rådets poddavsnitt