AKTUELLT
4 June 2019

Utbildningsdag med civilsamhällesorganisationer


Micaela Jonsson

Den 29 maj arrangerade kommittéerna Det demokratiska samtalet och Demokrati 100 en utbildningsdag för ett 30-tal civilsamhällesorganisationer om medie-och informationskunnighet i en digital tid.

Dagen inleddes av ordförande för kommittén Demokrati 100 Peter Örn som lyfte möjligheter och utmaningar för det demokratiska samtalet och hur dess förutsättningar förändrats över tid. Därefter följde en presentation av Carl Heath, särskild utredare för Det demokratiska samtalet, med fokus på den tekniska utvecklingens påverkan på det demokratiska samtalet i en digital tid och kommitténs arbete hittills. Demokratiambassadör och forskare Emma Frans höll sedan ett föredrag om att genomskåda falska nyheter och alternativa fakta.

Under eftermiddagen fick deltagarna lyssna till Viralgranskaren om den svenska fejkarenan och hur man kan rusta sig för att upptäcka och stå emot falska påståenden på nätet, och sedan till Näthatshjälpen från Make Equal, om hur civilsamhällesorganisationer kan arbeta förebyggande mot och med näthat.Varje pass innehöll verktyg och tips på hur organisationerna själva ska kunna jobba vidare med frågorna i sina verksamheter framöver. Dagen innehöll även flera frågestunder och interaktiva pass där deltagarna själva fick diskutera möjligheter och utmaningar för utvecklingen av det demokratiska samtalet i en digital tid.

Plats: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm.

Program

09.15 Registrering och kaffe/te och smörgås

09.30 Inledning Peter Örn, ordförande kommittén Demokrati 100

09.40 Carl Heath, särskild utredare för det demokratiska samtalet

10.10 Att genomskåda falska nyheter och alternativa fakta, Emma Frans, forskare och demokratiambassadör

10.40 Workshop om egna erfarenheter av desinformation och näthat

11.45 Vegetarisk lunchbuffé

12.45 Den svenska fejkarenan och hur man kan rusta sig för att upptäcka och stå emot falska påståenden på nätet, Åsa Larsson, Viralgranskaren

13.45 Kaffe/te

14.00 Vikten av att arbeta förebyggande mot och med näthat, Sara Sjölander, Näthatshjälpen, Make Equal

15.15 Summering

Moderator: Henrik Selin, huvudsekreterare för det demokratiska samtalet


Forskarseminarium Vi ses på Järvaveckan!