AKTUELLT
18 November 2019

Studieresa till London 13-15 november


Elin Bergenlöv

Lärorika och givande dagar för kommittén som varit på besök i London och Oxford 

Under tre dagar har kommittén varit i London och besökt aktörer och statliga organisationer som på olika sätt bidrar till ökad kunskap om desinformation, propaganda och näthat och till att föra  arbetet med MIK och andra åtgärder för att stärka motståndskraft i samhället framåt. I samråd med Svenska ambassaden utformades ett program som syftade till att ge kommittén möjlighet att lära sig mer om hur Storbritanniens aktörer arbetar med desinformation, propaganda och näthat nationellt, och att ställa frågor gällande respektive verksamhet.

Under onsdagen träffade kommittén Sveriges ambassadör med kollegor på den svenska ambassaden. Senare under dagen följde möten med Department for Digital, Culture, Media and Sports (motsvarande svenska Kulturdepartementet), Foreign and Commonwealth Office (motsvarande svenska UD) och Cabinet Office Defending Democracy Team (enhet på motsvarande svenska Statsrådsberedningen). Under torsdagen besökte kommittén Oxford och Oxford Internet Institute (OII), för diskussion om aktuell forskning inom området. Under fredagen besökte kommittén reglerings- och tillsynsmyndigheten Ofcom samt den globala tankesmedjan Institute for Strategic Dialogue (ISD), för att samtala om desinformation och informationspåverkan.

Utifrån ny kunskap om läget i Storbritannien när det gäller utmaningar mot det demokratiska samtalet och åtgärder för att stärka medborgarnas motståndskraft blev det tydligt att Storbritanniens aktörer inom MIK-området står inför liknande utmaningar som Sverige. Liksom i Sverige finns en tydlig ambition att öka insatserna för att bygga demokratisk motståndskraft, och det finns liknande utmaningar när det t.ex. gäller arbete för att nå ut till den vuxna delen av befolkningen, och när det gäller en upplevd brist på strategi och samverkan mellan aktörer inom MIK och andra områden.


PROsIT Regiondagar Besök i Ludvika