AKTUELLT
25 November 2019

Besök i Ludvika


Micaela Jonsson

Den 19 november besökte kommittén Ludvika kommun och träffade stora delar av lokalsamhället.

Huvudsekreterare Henrik Selin höll en föreläsning som berörde kommitténs uppdrag och hur desinformation, propaganda och näthat påverkar demokratiska samtal och processer. Inbjudna deltagare bestod av representanter från bland annat politik, kommunledning, tjänstemän, civilsamhälle, skola, näringsliv och lokalmedia. Deltagarna diskuterade dessa utmaningar sinsemellan utifrån frågeställningar framtagna av kommittén. Antirumours Sverige deltog och beskrev organisationens arbete med antiryktesspridning och gav publiken handfasta råd kring antiryktesarbeta i sina respektive organisationer och hur du bemöter rykten överlag.

Kommittén var även inbjuden att delta på kommunstyrelsens sammanträde och fick där möjlighet att samtala med ett 30-tal förtroendevalda kring lokala utmaningar kopplade till desinformation, propaganda och näthat.


Studieresa till London 13-15 november Besök i Torsby kommun