AKTUELLT
16 May 2019

Hur värnar vi demokratin?


Micaela Jonsson

Carl Heath deltar på årets Folkbildarforum och i första numret av #FoFo intervjuas Carl om uppdraget.

Demokratin förutsätter aktiva och engagerade medborgare och starka samhällsinstitutioner som vi har hög tilltro till. Ska vi långsiktigt upprätthålla ett kraftfullt engagemang och hög tilltro måste samhället och demokratin kunna hantera sin tids mest komplexa frågor. Jag ser det som en nödvändighet för demokratin att den ständigt utvecklas och möter sin egen samtid.

 Läs hela intervjun här

Pressfrihetens dag Forskarseminarium