AKTUELLT
6 November 2019

Kommunbesök i Halmstad 5 november


Elin Bergenlöv

Den 5 november 2019 besökte kommittén Halmstad kommun som en del i kommitténs utåtriktade arbete.

På Halmstads stadsbibliotek fanns en bred representation av aktörer från både folkhögskola, brandförsvar, hyresgästförening och biblioteksväsendet. Carl Heath, särskild utredare för kommittén inledde förmiddagen med en övergripande föreläsning om näthat, propaganda och desinformation. Vidare hölls diskussioner utifrån dessa centrala begrepp där Carl vägledde gruppen i samtal om hur vi i vardagliga situationer stöter på näthat och desinformation. Även orsaker och konsekvenser lyftes och hur vi på bästa sätt kan förebygga näthat, propaganda och desinformation både lokalt och nationellt.

Under eftermiddagen fick kommittén även möjlighet att träffa kommunstyrelsen och förtroendevalda för samtal om näthat, propaganda och desinformation.


Bokmässan 2019 PROsIT Regiondagar