AKTUELLT
17 April 2019

Kommittén träffade politiker och skolpersonal i Storuman


Micaela Jonsson

(Utdrag ur artikeln) Politiker och skolpersonal i Storuman fick i fredags träffa regeringens särskilda utredare Carl Heath som fått uppdrag att ta fram förslag på hur Sverige ska öka motståndskraften mot desinformation och näthat och värna det demokratiska samtalet.

Samtidigt som allt fler tidningar får svårt att överleva på en allt tuffare annonsmarknad så ökar intresset för att ta del av information via internet. Det har bidragit till att medialandskapet har förändrats och nya medievanor har lett till ökat behov av att kunna skilja på vad som är kritiskt granskade nyheter och vad som är desinformation och propaganda. Magnus Rönnholm är IT-pedagog på Storumans kommun och intitiativtagare till att bjuda in regeringens särkilda utredare Carl Heath till Storuman.

– Vi har två träffar med Carl Heath. Ett möte där politiker och tjänstemän ingår och ett möte med personal från skolorna, säger Magnus Rönnholm.

 Länk till artikel

MittMedia på plats när kommittén besökte Örebro Digitaliseringsseminarium i riksdagen