AKTUELLT
12 December 2019

Kommittén på besök i Karlstad


Henrik Selin

Den 11 december 2019 besökte kommittén Karlstad som en del i kommitténs utåtriktade arbete.

På Karlstad konferenscenter CCC träffade kommittén kommunstyrelse, kommunchef, kommunikationsdirektör och medarbetare. Kommunikationsavdelningen gav exempel på situationer där man uppfattat inslag av såväl informationspåverkan som hot och hat i samband med kommunal tjänsteutövning och politiska processer.

Diskussioner gällande utsatthet överlag och kommunens möjligheter att arbeta vidare med aktörer i lokalsamhället för att nå ut till fler medborgare följdes upp med att kommunen presenterade sitt arbete med att hantera påverkanskampanjer och hårt samhällsklimat. På eftermiddagen höll kommittén i föreläsning med representanter från olika delar av samhället. Workshopen som följde inkluderade diskussioner om hur representanterna själva kunde agera för att lyfta dessa frågor i sina respektive verksamheter. 


Besök i Torsby kommun Kommittén gästar Svenskt friluftsliv