Om utredningsuppdraget

Nu har du landat hos kommittén ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet”. Eller kort och gott ”Det demokratiska samtalet”.

I regeringens beslut om direktiv till kommittén framgår att vi ska arbeta med frågan om hur digitala miljöer påverkar människors deltagande och delaktighet i demokratin, med särskilt fokus på utmaningar som desinformation, propaganda och näthat. Det handlar om hur vi i Sverige kan upprätthålla ett väl fungerande, inkluderande och öppet demokratiskt samtal, där alla medborgare känner att de vill och kan delta.

Regeringens beslut om direktiv till kommittén

Regeringen lyfter särskilt fram vikten av att alla medborgare får möjlighet att utveckla det som kallas medie- och informationskunnighet (MIK), dvs. kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Det vi mer specifikt ska göra under perioden från nu till oktober 2020 är:

1. Kartlägga.

Hur ser den samlade kunskapen ut om hur samtal i digitala miljöer påverkar människors delaktighet och engagemang? Och vad görs på området? Vilka insatser görs redan av organisationer, myndigheter och andra för att stärka människors motståndskraft mot utmaningar som desinformation, propaganda och näthat

2. Utåtriktade insatser (digitalt och fysiskt).

Kommittén ska samverka med aktörer som är aktiva på området för att komplettera och förstärka det arbete som görs. I det arbetet vill vi samtala med människor runt om i landet för att höra deras berättelser och för att bidra till att sprida de goda exempel och metoder som redan finns. Du som vill bidra med din berättelse, förslag eller annat kan göra det genom att höra av dig till oss på kommittén.

Kontakta oss om du vill bidra

3. Analysera behovet av fortsatta insatser.

Som kommitté ska vi också anlägga ett helikopterperspektiv på det som görs på dessa områden. Vi ska utvärdera och bedöma om det finns behov av åtgärder för att skapa ett bättre genomslag i arbetet med att stärka människors motståndskraft när det gäller utmaningar mot det demokratiska samtalet.