Om oss

Du kanske undrar vilka som arbetar i kommitténs sekretariat, och vad vi tidigare sysslat med?

 

Carl Heath

Carl Heath utredare för kommittén - jag är utbildningsdirektör i RISE, Research Institutes of Sweden, och av regeringen utsedd särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Jag är verksam i gränslandet mellan digitalisering, demokrati, lärande och interaktionsdesign. I över ett decennium har jag arbetat med frågor kopplade till digitaliseringen av samhället, ofta med fokus på utbildningsområdet. 

carl.heath@regeringskansliet.se

 

Henrik Selin

Henrik Selin är huvudsekreterare i kommittén -  jag har över 20 års erfarenhet från på områden som kultur- och mediepolitik, utvecklingssamarbete och internationell politik. Jag har tidigare arbetat i ett flertal offentliga utredningar, bl.a. om public service-radio och TV och om radions digitalisering i Sverige. Dessutom har jag projektlett biståndsprojekt i Bosnien-Hercegovina, varit ansvarig för Riksrevisionens biståndsverksamhet, chef för Presstödsnämnden och utsänd som Kulturråd vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel. Just nu är jag tjänstledig från Svenska institutet där jag sedan 2012 varit avdelningschef med ansvar för Sverigekommunikation.

henrik.selin@regeringskansliet.se

 

Matilda Westerman

Matilda Westerman är sekreterare i kommittén - jag är en person som har mina fötter och rötter i den ideella sektorn. Jag gick med i mitt första elevråd som 7-åring och på den vägen är det. Jag är fd. Stabschef på utbildningsdepartementet, har varit pressekreterare till Gustav Fridolin, jag skriver böcker (bl.a. Så funkar Sverige, en faktabok för barn), har arbetat på Lärarförbundet, suttit i BRIS förbundsstyrelse, är idag ordförande för Majblomman i Stockholms stad. Jag har arbetat med kommunikation, opinionsbildning och press på olika sätt de sista 15 åren.

matilda.westerman@regeringskansliet.se

 

Erika Flodin

Erika Flodin är sekreterare i kommittén - Jag är en person som på olika sätt engagerat mig i och arbetat med demokrati- och jämlikhetsfrågor. Jag har en pol.master i statskunskap och har bl.a. gjort fältstudier i Rwanda och utvärderat ett hälsoprojekt i Uganda. Tidigare har jag jobbat som forskningsassistent på Uppsala universitet i ett projekt med fokus på demokratisering och kvinnors politiska deltagande. Närmast kommer jag från Kulturdepartementet där jag arbetat med regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation. Det civila samhället ligger mig varmt om hjärtat och under årens lopp har jag varit engagerad i flera ideella organisationer.

erika.flodin@regeringskansliet.se

 

Micaela Jonsson

Micaela Jonsson är sekreterare i kommittén - Projektledare och kommunikatör med ett samhällsengagemang i botten. Jag har en bakgrund inom skolutveckling och digitalisering av utbildning. Föreningslivet inom idrotten men även som styrelseledamot i en lärarstudentförening har gett mig en stark tro på demokratins kraft. Närmast kommer jag från en organisation där viljan att påverka och skapa förändring har format mig och jag vet att individen kan göra skillnad för många och att många kan göra skillnad för indviden. 

micaela.jonsson@regeringskansliet.se