Om kommittén

Regeringen har tillsatt en kommitté för ”En nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet” med uppdraget att i samverkan med relevanta aktörer arbeta med utåtriktade insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat, t.ex. genom medie- och informationskunnighet.

Uppdraget att leda och företräda kommittén utåt har getts till särskilde utredaren Carl Heath. Utredaren ansvarar för att de direktiv som regeringen beslutat om (som berättar vad utredningen ska göra) följs och uppfylls. Kommitténs dagliga arbete sker i ett sekretariat som leds av huvudsekreterare Henrik Selin.

Kommittén är just nu i full gång med att träffa aktörer som på olika sätt arbetar med frågor kopplade till digitala miljöer, medie- och informationskunnighet och som är insatta i problematiken kring näthat, desinformation och propaganda. Detta är en viktig del i vårt uppdrag att kartlägga goda initiativ och verksamhet som redan bedrivs runt om i Sverige, och även i andra länder.

I vårt arbete vill vi också vara ute och träffa människor runt om i landet, allt från medborgare till kommunpolitiker, organisationer, föreningar, beslutsfattare, experter och forskare. I vårt kalendarium som kommer att fyllas på längs vägen kan du följa oss och se om vi kommer till just din stad eller dina hemtrakter. Du är också varmt välkommen att kontakta oss om du har funderingar, idéer eller förslag på hur vi kan skapa ett ännu bättre demokratiskt samtal i Sverige.

 Kalendarium