KALENDARIUM

MUCF - Uppstartsträff

2
Sep 2019
TID
Sept. 2, 2019 10:15 a.m.-4:15 p.m.
PLATS
Växjö
DELTAGARE

Under MUCFs uppstartsträff medverkar kommittén med en workshop kring desinformation, propaganda och näthat.

Deltagarna består av föreningar som fått projektbidrag inom MUCFs olika stödformer:

  • Hälsofrämjande insatser riktade till romer
  • Minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet
  • Ungas organisering
  • Antidiskrimineringsverksamhet
  • Motverka rasism och liknande former av intolerans
  • Värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Ytterligare kalenderhändelser