KALENDARIUM

Kraftsamling för MIK

26
Sep 2019
TID
Sept. 26, 2019 1 p.m.-1:45 p.m.
PLATS
Bokmässan, Scen Rum för mediefrågor, F5
DELTAGARE

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind berättar om varför regeringen sjösatte den nationella MIK-satsningen. Samtidigt inviger ministern Bokmässans tema Medievetenhet.

Anette Novak, direktör Statens medieråd, och Carl Heath, regeringens särskilda utredare, leder samtal mellan en mängd aktörer från MIK-Sverige om möjligheter och utmaningar, och hur vi tillsammans kan stärka svensk demokrati och konkurrenskraft. Men är vi inte redan medievetna? Inledning av journalisten Jack Werner och Rosaline Marbinah, ordförande för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer.

Läs mer på Bokmässans hemsida
Ytterligare kalenderhändelser