KALENDARIUM

Kommittén gästar panelsamtal på Brottsofferveckan 2020

20
Feb 2020
TID
Feb. 20, 2020 10 a.m.-noon
PLATS
Norra Latin i Stockholm
DELTAGARE
  • Henrik Selin
  • Kommittén presenterar lägesbild över hur situationen med hot, hat och trakasserier ser ut på nätet idag, samt hur detta kan motverkas. Panelen ämnar lyfta diskussioner kring vad utvecklingen med hot på nätet, såväl som vad ökningen av antalet anmälningar om olaga hot beror på och vad det har för konsekvenser.

    Ytterligare kalenderhändelser