KALENDARIUM

Digitalt@Idag

22
Nov 2019
TID
Nov. 22, 2019 3:30 p.m.-4:30 p.m.
PLATS
Tekniska muséet, Stockholm
DELTAGARE

Sverige, liksom många andra länder, genomgår nu stora förändringar drivna av digitalisering, AI, automatisering och etableringen av helt nya affärsmodeller och konkurrenter – en förändringstakt som sannolikt bara kommer accelerera. Vi behöver öka den allmänna förståelsen för den strukturomvandling som nu formar framtidens samhälle och arbetsmarknad. Det är också nödvändigt för att stimulera till en positiv inställning kring kontinuerligt livslångt lärande och för att vi som medborgare ska förmå se framtiden an med optimism och tillförsikt. Det är mot denna bakgrund som Forum för Omställning vill initiera och driva en årlig Digital@Idag, med ”mjukstart” 22 november 2019.

Syfte och målet med Digital@Idag är att

  • skapa en rörelse och folkbildning som bidrar till att Sverige, och vi som bor här, blir vinnare i den digitala omställningen
  • den blir en del av det offentliga samtalet om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser samt ett redskap i att landa i en tydlig och väl förankrad digital vision för Sverige
  • skapa trygghet och inspiration hos den enskilde för den nya tekniken och därmed motivation till kontinuerligt lärande
  • motverka de krafter som på icke-faktamässig grund kan komma att vilja stoppa nödvändig teknologisk, och därmed samhällelig utveckling.
Läs mer om eventet här
Ytterligare kalenderhändelser